Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2013

doukashiterune
 ''I chyba wiem, co wieczorem Ci powiem. Powiem, że życzę Tobie szczęścia, i że tak trudno będzie mi nie pamiętać. ''
— plagiat 199
Reposted fromcytaty cytaty viamadamemonroe madamemonroe

March 06 2013

doukashiterune
I właśnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze – na sobie.
— Król Julian
Reposted fromcudoku cudoku viapsychora psychora
doukashiterune
doukashiterune
Widzisz, ty to wszystko potrafisz spieprzyć. Nawet siebie.
— Urocza babcia.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viapsychora psychora

February 01 2013

doukashiterune
4422 cc4f
Reposted fromkukka kukka vianotforgetme notforgetme
doukashiterune
Nigdy nie rozumiałam, jak można chcieć zmieszać się z tłumem.
Reposted byreniferowanonfaultysgrialux3
doukashiterune
Dokonujesz bardzo trudnych wyborów, ale swoich wyborów.
Reposted bypraesensevvelinus91nonfaulty
doukashiterune
Oto moja ręka. Żywa, pulsująca krwią. Słońce trwa nadal na niebie, a ja toczę walkę ze Śmiercią.
Reposted bynonfaulty nonfaulty
doukashiterune
Zdrowy człowiek nie budzi się codziennie pełen energii do życia i nie idzie przez życie z uśmiechem na twarzy.
Zdrowienie to akceptacja gorszych i lepszych dni.
Reposted bynonfaulty nonfaulty
doukashiterune
Szczęście nie jest dziełem przypadku ani darem bogów. Szczęście to coś, co każdy z nas powinien wypracować dla samego siebie.
— E. Fromm
Reposted bynonfaulty nonfaulty
doukashiterune
Choroba przestaje być potrzebna.
Reposted bynonfaulty nonfaulty
doukashiterune
TRZEBA ŻYĆ, A NIE TYLKO ISTNIEĆ
Reposted bynonfaulty nonfaulty
doukashiterune
Nie jest źle, mogło być gorzej. Czasem w życiu zdarza się pechowy dzień.
Reposted bynonfaulty nonfaulty
doukashiterune
Zapomnij o czasie, a on zapomni o tobie.
Reposted bynonfaultycoffeelovee

January 30 2013

doukashiterune
1812 b6c0
Reposted fromretaliate retaliate viatbtf tbtf
doukashiterune
Wygląd powinien przyciągnąć faceta do kobiety, a charakter zatrzymać.
— A.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaDajanaa Dajanaa
doukashiterune
Trochę mi przykro, że moje życie jest takie, jakie jest.
Reposted fromniewypowiedzenia niewypowiedzenia viaDajanaa Dajanaa
doukashiterune
2051 df03
Reposted fromeverlastinglight everlastinglight viaDajanaa Dajanaa
doukashiterune
Reposted fromweightless weightless viarzzkropka rzzkropka
doukashiterune
7134 27b1
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viamyname myname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl